Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

Thiệp Cưới MH2007DQ - Màu Đỏ Bìa Ép Kim

Giá: 
4000 đồng.  

* Ghi Chú Cho Sản Phẩm:

Bộ thiệp in gồm 2 phần:
=> Bao thư chính in offset khổ thành phẩm 9.8x22.4cm.
=> Lót đôi: in 2 mặt, khổ gấp lại: 9x21cm.
Thiệp Có 2 màu: Đỏ & Vàng

Liên Kết