Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

DQ-1919 In Hình Mẫu 1

2800 đồng.  

* Ghi chú cho sản phẩm:

Bộ thiệp in gồm 3 phần:
=> Bao thư nắp đứng, in 1 mặt khổ thành phẩm 12.5x18.5cm.
=> Tờ lót báo in 1 mặt khổ 11.7x17.6cm.
=> Tờ lót mời in 1 mặt khổ 10.5x15.5cm.

Chi tiết sản phẩm

Bộ thiệp in gồm 3 phần:

   => Bao thư nắp đứng, in 1 mặt khổ thành phẩm 12.5x18.5cm.

   => Tờ lót báo in 1 mặt khổ  11.7x17.6cm.

   => Tờ lót mời in 1 mặt khổ  10.5x15.5cm.

1566980205577913.jpg