Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

DQ-2004 In Hình Dâu Rể

2800 đồng.  

* Ghi chú cho sản phẩm:

Bộ thiệp in gồm 2 phần:
=> Bao thư chính in offset khổ thành phẩm 9.8x22.4cm.
=> Lót đôi: in 2 mặt khổ gấp lại: 9x21cm.

Chi tiết sản phẩm

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần:

   => Bao thư chính in offset (chưa dán) khổ thành phẩm 9.8x22.4cm.

   => Lót đôi:  in 2 mặt  khổ gấp lại: 9x21cm.

1565687772983467.jpg