Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

DQ-2012 In Hình

2800 đồng.  

* Ghi chú cho sản phẩm:

Bộ thiệp in gồm 3 phần:
=> Bao thư đứng khỗ thành phẩm 12.5*18.5 cm
=> Lót báo in 1 mặt khổ 11.7*17.6 cm
=> Lót mời in 1 mặt khổ 10.5*15.5 cm

Chi tiết sản phẩm

Bộ thiệp in gồm 3 phần:

   => Bao thư đứng khỗ thành phẩm 12.5*18.5 cm

   => Lót báo in 1 mặt khổ 11.7*17.6 cm

  => Lót mời in 1 mặt khổ 10.5*15.5 cm 

1566100347270439.jpg