Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

DQ-2017 In Hình

3000 đồng.  

* Ghi chú cho sản phẩm:

Bộ thiệp in gồm 2 phần:
=> Bao thư chính ( dán sẵn ) khỗ thành phẩm 12.5*18.5 cm
=> Lót đôi in 2 mặt khổ 11.8*17.6 cm