Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

Thiệp Cưới MH2001DQ

Giá: 
2500-3000 đồng.  

* Ghi Chú Cho Sản Phẩm:

=> Bao thư chính in offset khổ thành phẩm 9.8x22.4cm.
=> Lót đôi: in 2 mặt, ép kim khổ gấp lại: 9x21cm.
=> Giá chưa bao gồm chi phí ép kim tên Dâu Rể bên ngoài bao thư.

Liên Kết