Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

DQ-2001

2500-3000 đồng.  

* Ghi chú cho sản phẩm:

=> Bao thư chính in offset khổ thành phẩm 9.8x22.4cm.
=> Lót đôi: in 2 mặt, ép kim khổ gấp lại: 9x21cm.
=> Giá chưa bao gồm chi phí ép kim tên Dâu Rể bên ngoài bao thư.

Chi tiết sản phẩm

Bộ thiệp in gồm 2 phần:

   => Bao thư chính in offset khổ thành phẩm 9.8x22.4cm.

   => Lót đôi:  in 2 mặt, ép kim khổ gấp lại: 9x21cm.