Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

1714H - Xấp 5 Cái - Bao Lì Xì Tết Đỏ C150 Lớn

10000 đồng.  

* Ghi chú cho sản phẩm:

* Mỗi xấp gồm 5 bao lì xì giống nhau được bỏ vào trong 1 bao nilon.
* Giấy Coucher dầy 150g, in ofset 4 màu, cán màng mờ, ép kim và bế nổi.

Chi tiết sản phẩm

* Mỗi xấp gồm 5 bao lì xì giống nhau được bỏ vào trong 1 bao nilon.
* Giấy Coucher dầy 150g, in ofset 4 màu, cán màng mờ, ép kim và bế nổi.