Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

Thiệp Cưới MH2005DQ

Giá: 
2500 đồng.  

* Ghi Chú Cho Sản Phẩm:

Bộ thiệp in gồm 2 phần:
=> Bao thư chính in offset khổ thành phẩm 9.8x22.4cm.
=> Lót đôi: in 2 mặt, khổ gấp lại: 9x21cm.

Liên Kết