Thiệp Cưới Mộc Huy

Sản Phẩm
Sản Phẩm

DQ-2005

2500 đồng.  

* Ghi chú cho sản phẩm:

Bộ thiệp in gồm 2 phần:
=> Bao thư chính in offset khổ thành phẩm 9.8x22.4cm.
=> Lót đôi: in 2 mặt, khổ gấp lại: 9x21cm.